Friday, 22/10/2021 - 19:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lập

QUY CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

BTĐ TRƯỜNG THCS AN LẬP

 

 

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC

NĂM HỌC 2017-2018

 

 1. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:

 

Nội dung

Các tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Điểm trừ

Xếp loại

Tốt

Khá

TB

Yếu

I.Tư tưởng, đạo đức, tác phong, nhân cách

Thực hiện ngày giờ công 100%

30đ

 

25đ - 30đ

20đ - dưới 25đ

15đ - dưới 20đ

dưới 15đ

1.Đi muộn hoặc ra sớm, vào muộn từ 3-5 phút.

 

 

 

 

 

2. Muộn từ 5-10 phút.

 

 

 

 

 

3. Ra sớm, vào muộn từ 10 phút đối với lên lớp.

 

10đ

 

 

 

 

4. Đối với đi họp muộn trên 10 phút.

 

 

 

 

 

5. Bỏ giờ lên lớp, nghỉ họp, … không lý do. (trong tháng)

 

xếp loại yếu

 

 

 

 

6. Nghỉ có phép 3 ngày (chỉ áp dụng cho các trường hợp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ và các trường hợp đặc biệt chính đáng khác):

- Từ 4-6 ngày;

- Từ 7-9 ngày;

- Từ 10-12 ngày.

* Những trường hợp nghỉ lí do không chính đáng khác:

- Vắng có lí do chính đáng được lãnh đạo đồng ý 1 lần /tháng

- Vắng có lí do chính đáng được lãnh đạo đồng ý 2 lần/tháng trở lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 đ

 

1đ/ lần

 

 

 

 

7. Nghỉ quá 13 ngày trong một học kỳ. (Không xếp loại: khá, tốt)

 

Không xếp loại khá, tốt

 

 

 

 

8. Nghỉ quá 26 ngày trong một năm học. (Không xếp loại: khá tốt)

 

Không xếp loại khá, tốt

 

 

 

 

9. Đối với GVCN, CB phụ trách LĐ không tham gia điều hành LĐ:

- Có phép 1 lần trên tháng.

- Có phép 2 lần trên tháng trở lên.

- Không phép.

 

 

 

 

1đ/ lần

 

 

 

 

 

10. Uống rượu bia, hút thuốc lá trong giờ làm việc.

 

 

 

 

 

11. Phát ngôn không đúng chuẩn mực.

 

 

 

 

 

12. Đánh bạc dưới mọi hình thức (kỷ luật, xếp loại kém cả năm học).

 

XL kém

 

 

 

 

13. Vi phạm ATGT (kỷ luật, xếp loại kém cả năm học).

 

XL kém

 

 

 

 

II. Chuyên môn

Hồ sơ cá nhân

40đ

 

35đ – 40đ

30đ - dưới 35đ

25đ - dưới 30đ

 

dưới 25đ

1. Trường hợp thiếu hồ sơ:

- Giáo án;

- Sổ báo giảng, dự giờ, KHCM, PPCT, sổ chủ nhiệm, BDTX, sổ điểm cá nhân.

 

 

6đ/GA

3đ/đầu sổ

 

 

 

 

2. Sổ đầu bài ký thiếu 1 tiết.

 

0,5đ

 

 

 

 

3. Sổ dự giờ: đợt kiểm tra tháng 10 phải dự đủ 6 tiết, các tháng tiếp theo mỗi tháng cộng thêm 4 tiết. Cụ thể:

- Dự thiếu 01 tiết theo quy định;

- Không nhận xét, ký, cho điểm… (với giờ hội giảng, giao lưu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25đ/lỗi

 

 

 

 

4. Sổ theo dõi mượn ĐDDH.

 

0,5đ/ buổi

 

 

 

 

5. Sổ BDTX thiếu lượng kiến thức của tháng.

 

 

 

 

 

6. Báo giảng thiếu 01 tuần.

 

 

 

 

 

7. Không có ĐDDH đã thể hiện trên giáo án.

 

0,5đ/

tiết

 

 

 

 

8. Kế hoạch chuyên môn thiếu 01 tuần.

 

 

 

 

 

9. Đối với giáo án:

- Không có bìa, dán nhãn;

- Soạn thiếu 01 tiết;

- Soạn bẩn không khoa học;

- Ngày dạy, chuẩn bị ĐDDH giữa báo giảng và giáo án không khớp;

- Có 01 tiết trong giáo án không khớp với PPCT, báo giảng;

- Giáo án bẩn, tấy xóa, rách, …

 

 

0,5đ

0,5đ/

lỗi

 

 

0,5đ/

lỗi

 

 

 

 

10. Đối với cho điểm trong sổ điểm cái và học bạ

- Được phép sửa đúng quy chế không quá 3 lỗi/môn;

- Từ lỗi thứ 4 sửa đúng quy chế;

 

- Sửa điểm sai quy chế;

 

- Chuyên môn yêu cầu thay tờ trong sổ điểm, học bạ vì nhiều lỗi, bẩn…

- Cập nhật điểm chậm so với quy định.

 

 

 

 

0,25đ/

lỗi

0,5đ/ lỗi

5đ/tờ

 

 

0,5đ/ lớp

 

 

 

 

11. Không tham gia hội giảng, giao lưu chuyên môn.

 

5đ/tiết

 

 

 

 

III. Chế độ báo cáo

 

10đ

 

 

 

 

 

- Nộp muộn, sai;

- Không nộp.

 

10đ

 

 

 

 

IV. Hoạt động các đoàn thể

Thực hiện đầy đủ phong trào

20đ

 

18đ -20đ

16đ - dưới 18đ

13đ - dưới 16đ

dưới 13đ

- Trong tháng vi phạm không hoàn nhiệm vụ, công việc được giao.

 

 

 

 

 

- Nếu vi phạm có tính hệ thống (tái phạm nhiều lần).

 

Xếp loại kém

 

 

 

 

- Không tham gia các hoạt động đoàn thể (đội tuyển, tập luyện, cổ vũ…)

Các cuộc hội họp đoàn thể áp dụng điểm trừ như mục I.

 

 

 

 

 

 

 • QUY ĐỊNH XẾP LOẠI HÀNG THÁNG

Bảng 1

Xếp loại

Tổng điểm

Xuất sắc

Từ 85 – 100 điểm

 •  

Từ 70 – 84 điểm

Trung bình

Từ 55 – 69 điểm

 •  

Dưới 55 điểm

 

 • QUY ĐỊNH ĐIỂM CỘNG CUỐI NĂM

Bảng 2

Nội dung

Điểm cộng

1.GVG cấp tỉnh

 1.  

2. GVG cấp huyện

 1.  

3. GVCN xuất sắc (2 lớp)

 1.  

4. GVCN tiên tiến (2 lớp)

 1.  

5. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công việc được phân công được BGH ghi nhận. (chỉ áp dụng với cán bộ, nhân viên)

 1.  

6. Tổ trưởng của tổ xuất sắc, CTCĐ của CĐ xuất sắc, TPT của liên đội xuất sắc.

1 đ

 

 • QUY ĐỊNH ĐIỂM CỘNG CUỐI NĂM VỚI GV CÓ HSG:
 • Chỉ cộng điểm cho giải cao nhất. Một giáo viên không được cộng quá 2 lần giải cao nhất trong đó:

+ Gải cao nhất của khối lần 1 được tính 100% số điểm ở bảng 3;

+ Giải cao nhất của khối lần 2 được tính 50% số điểm ở bảng 3).

 • (***)Với GV dạy các môn không được Phòng tổ chức thi HSGkhi tham gia hướng dẫn học sinh thi KHKT hoặc thi Thí nghiệm thực hành nếu HS có giải thì giải đó được tính 100% số điểm ở bảng 3, với GV còn lại thì tính 50% số điểm ở bảng 3 (áp dụng cho cả nhóm GV);
 • GV dạy văn hóa phải có HS tham gia thi HSG .
 • Nếu thành lập nhóm thì nhóm đó tối đa có 3 thành viên. Điểm cộng cho từng thành viên(Nhóm trưởng 70% các thành viên còn lại 30% hoặc Nhóm trưởng 60% các thành viên còn lại 40%) do nhóm tự thống nhất và tính điểm theo bảng 3.
 •  Cụ thể như sau:

Bảng 3

Giải các cấp

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải KK

Cấp Quốc gia

12đ

11đ

10đ

Cấp Tỉnh

Cấp Huyện

 

*Lưu ý:
+ Điểm kiểm tra kiến thức GV (nếu có): đạt điểm dưới TB xếp loại chuyên môn yếu.

+ Cá nhân phải hoàn thành chỉ tiêu năm học đã đăng ký. Nếu hoàn thành dưới 75% không xếp loại Khá.

+ Những CBGV nữ nghỉ thai sản vẫn được xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” và phải đặt cuối danh sách “Lao động tiên tiến”.

 

 • QUY ĐỊNH XẾP LOẠI CUỐI NĂM

 

Bảng 4

Xếp loại

Tổng điểm

Xuất sắc

Từ 85 – 100 điểm

 •  

Từ 70 – 84 điểm

Trung bình

Từ 55 – 69 điểm

 •  

Dưới 55 điểm

 

 

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hà Minh Phương

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phùng Đình Binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 1. ĐỐI VỚI CÁN BỘ HÀNH CHÍNH:

 

Nội dung

Các tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Điểm trừ

Xếp loại

Tốt

Khá

TB

Yếu

I.Tư tưởng, đạo đức, tác phong, nhân cách

Thực hiện ngày giờ công 100%

30đ

 

25đ - 30đ

20đ - dưới 25đ

15đ - dưới 20đ

dưới 15đ

1.Đi muộn hoặc về sớm (kể cả trong hội họp) 3-5 phút.

 

 

 

 

 

2. Muộn từ 5-10 phút.

 

 

 

 

 

3. Đối với đi họp muộn trên 10 phút.

 

 

 

 

 

4. Nghỉ, bỏ cơ quan trong giờ làm việc, nghỉ họp, … không lý do (trong tháng).

 

xếp loại yếu

 

 

 

 

5. Nghỉ có phép 3 ngày (chỉ áp dụng cho các trường hợp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ và các trường hợp đặc biệt chính đáng khác):

- Từ 4-6 ngày;

- Từ 7-9 ngày;

- Từ 10-12 ngày.

* Những trường hợp nghỉ lí do không chính đáng khác:

- Vắng có lí do chính đáng được lãnh đạo đồng ý 1 lần / tháng

- Vắng có lí do chính đáng được lãnh đạo đồng ý 2 lần/ tháng trở lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 đ

 

1 đ

 

 

 

 

6. Nghỉ quá 13 ngày trong một học kỳ. (Không xếp loại: khá, tốt)

 

Không xếp loại khá, tốt

 

 

 

 

7. Nghỉ quá 26 ngày trong một năm học. (Không xếp loại: khá tốt)

 

Không xếp loại khá, tốt

 

 

 

 

8. Đối với GVCN, CB phụ trách LĐ không tham gia điều hành LĐ:

- Có phép;

- Không phép.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uống rượu bia, hút thuốc lá trong giờ làm việc.

 

 

 

 

 

10. Phát ngôn không đúng chuẩn mực.

 

 

 

 

 

11. Đánh bạc dưới mọi hình thức (kỷ luật, xếp loại kém cả năm học).

 

XL kém

 

 

 

 

12. Vi phạm ATGT (kỷ luật, xếp loại kém cả năm học).

 

XL kém

 

 

 

 

II. Chuyên môn

Hồ sơ cá nhân

20đ

 

18đ -20đ

16đ - dưới 18đ

13đ - dưới 16đ

dưới 13đ

1. Hồ sơ chuyên môn không đầy đủ.

 

3đ/sổ

 

 

 

 

2. Hồ sơ không cập nhật kịp thời, không rõ ràng, khoa học.

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch của tổ thiếu, không đầy đủ đúng quy định.

 

 

2đ/sổ

 

 

 

 

III. Hệu quả công việc

 

20đ

 

18đ -20đ

16đ - dưới 18đ

13đ - dưới 16đ

dưới 13đ

 

1.Không hoàn thành nhiệm vụ được phân công, bị nhắc nhở trên cuộc họp.

 

2đ/lần

 

 

 

 

 

2. Không có tinh thần phối hợp trong công tác.

 

1đ/lần

 

 

 

 

III. Chế độ báo cáo

 

10đ

 

 

 

 

 

- Nộp muộn, sai;

- Không nộp.

 

10đ

 

 

 

 

IV. Hoạt động các đoàn thể

Thực hiện đầy đủ phong trào

20đ

 

18đ -20đ

16đ - dưới 18đ

13đ - dưới 16đ

dưới 13đ

- Trong tháng vi phạm không hoàn nhiệm vụ, công việc được giao.

 

 

 

 

 

- Nếu vi phạm có tính hệ thống (tái phạm nhiều lần).

 

Xếp loại kém

 

 

 

 

- Không tham gia các hoạt động đoàn thể (đội tuyển, tập luyện, cổ vũ…)

Các cuộc hội họp đoàn thể áp dụng điểm trừ như mục I.

 

 

 

 

 

 

 • QUY ĐỊNH XẾP LOẠI HÀNG THÁNG

Bảng 1

Xếp loại

Tổng điểm

Xuất sắc

Từ 85 – 100 điểm

 •  

Từ 70 – 84 điểm

Trung bình

Từ 55 – 69 điểm

 •  

Dưới 55 điểm

 

 • QUY ĐỊNH ĐIỂM CỘNG CUỐI KỲ, CUỐI NĂM

Bảng 2

Nội dung

Điểm cộng

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công việc được phân công được BGH ghi nhận.

 •  

2. Tổ trưởng của tổ xuất sắc, CTCĐ của CĐ xuất sắc, TPT của liên đội xuất sắc.

1 đ

 

 

*Lưu ý
+ Nếu vi phạm ngày giờ công có lý do chính đáng do khách quan mang lại, không mang tính chất thường xuyên được xem xét, chiếu cố 1 lần/học kỳ.

+ Trường hợp do đặc thù công việc được phân công, đi giao dịch công việc chuyên môn do BGH phân công sẽ không trừ điểm.

+ Đối với nhân viên bằng điểm nhau: xét nhân viên nào có số giờ làm việc trên một tuần nhiều hơn sẽ xếp trên.

                + Những CBGV nữ nghỉ thai sản vẫn được xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” và phải đặt cuối danh sách “Lao động tiên tiến”.

 

 • QUY ĐỊNH XẾP LOẠI CUỐI NĂM

 

Bảng 3

Xếp loại

Tổng điểm

Xuất sắc

Từ 85 – 100 điểm

 •  

Từ 70 – 84 điểm

Trung bình

Từ 55 – 69 điểm

 •  

Dưới 55 điểm

 

 

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hà Minh Phương

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phùng Đình Binh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 50
Năm 2021 : 1.181